THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Beoordelen van een opleidingsplan

Veel organisaties werken met een opleidingsplan. De vorm waarin dat wordt gegoten kan nogal verschillen. Het ene bedrijf heeft op een A4 een opsomming van de opleidingen die in enig jaar worden gevolgd, een andere organisatie heeft een boekwerk waarin alles wat maar iets te maken heeft met scholing,...

Competentiemanagement en de rol van de ondernemingsraad

Competentiemanagement is de talenten binnen een organisatie afstemmen op de competenties, zodat de doelen/ambities die de organisatie zich stelt bereikt kunnen worden.

'Blended learning’

Heb je nog niet van blended learning gehoord, dan gaat dit snel veranderen. De ervaringen zijn positief en lijkt het antwoord te zijn op kostenbesparing.

Wat kan de ondernemingsraad doen om proactief met een opleidingsplan aan de slag te gaan?

Er is geen officieel beleid geformuleerd over het opleidingsplan van de organisatie. Hoe kan de ondernemingsraad in een eerder stadium meegenomen worden in de processen rond deze plannen?

Is instemmingsrecht voor verplichte training noodzakelijk?

De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing?

Weigering instemming OR onredelijk

Een Veiligheidsregio verzoekt om vervangende toestemming bij de kantonrechter om de proeve van bekwaamheid, conform de branchenorm, niet langer vijfjaarlijks maar driejaarlijks te laten afleggen. Naar het oordeel van de kantonrechter komt aan een door een brancheorganisatie ontwikkelde norm groot gewicht...

Coachingsgesprekken hoeven niet te worden teruggedraaid

Een ondernemer besluit om coachingsgesprekken te houden. Daarbij wordt een formulier gebruikt dat wordt toegevoegd aan het personeelsdossier. Onder druk van een procedure wordt dit ingetrokken. Als gevolg hiervan is ten tijde van het kort geding dat door de ondernemingsraad is aangespannen geen sprake...

Beëindiging gastvliegerschap van inspecteur-vliegers

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft besloten het gastvliegerschap van inspecteur-vliegers te beëindigen. In plaats van het regelmatig uitvoeren van verkeersvluchten om hun vliegvaardigheid te behouden zullen de inspecteur-vliegers voortaan met trainingen op vliegsimulators en het meevliegen...

Afschaffen gastvliegerschap niet kennelijk onredelijk

Een inspectiedienst, onderdeel van het ministerie, kent vier inspecteurs-vlieger die werkzaam zijn op het terrein van de luchtvaart. Deze inspecteurs-vlieger onderhouden hun vliegvaardigheid door het vervullen van een gastvliegerschap bij een Nederlandse luchtvaartmaatschappij. De bestuurder wenst de...

Opleidingsplan instemmingsplichtig?

Ondernemer en ondernemingsraad verschillen van mening of een opleidingsplan instemmingsplicht is. Op 17 november 2011 spreekt de Bedrijfscommissie voor de Overheid Kamer LPL uit dat in casu dat wel het geval is.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2