THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Gebruik het informatierecht

Volgens de financiële beleidscyclus is het najaar de tijd om de begroting voor het volgend jaar vast te stellen. De ‘wensenlijstjes’ worden soms al in de zomer ingediend.

Ondernemingsraad te laat in beroep tegen verhuizing

In het kader van de adviesprocedures over de reorganisatie van de Belastingdienst en de daaraan gekoppelde huisvestingsnota heeft de bestuurder de Centrale Ondernemingsraad (COR) bij herhaling laten weten voorkeur te hebben voor verplaatsing van de vestiging Belastingdienst in Lelystad naar Almere. De...

Wel of geen topfunctionaris? Ondernemingsraad en topinkomens

Een semi-publieke instelling moet reorganiseren. Vervolgens is het de vraag of een directeur moet worden beschouwd als topfunctionaris (met gevolgen voor de maximale ontslagvergoeding). De rechtbank Midden-Nederland oordeelt op 23 september 2016 dat deze vraag deels positief en deels negatief moet worden...

Niet aan informatieverplichting voldaan

In verband met de niet brandveilige situatie in het gebouw van een onderzoeks- documentatie- en informatiecentrum van Wageningen Universiteit is besloten de werknemers te verhuizen naar een andere locatie. In het kader van de adviesprocedure heeft de ondernemingsraad om nadere informatie verzocht. Zonder...

Sociale informatie

De ondernemer dient aan de ondernemingsraad jaarlijks schriftelijk sociale informatie te verstrekken over de aantallen en de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen.

Bronnen van informatie

Zorg voor informele contacten met de bestuurder. Ontmoet hem in andere situaties dan alleen de overlegvergadering. Voor alle duidelijkheid: deze contacten zijn niet bedoeld om dingen "even te regelen". Het gaat erom van elkaar beter te snappen waar het echt om gaat, wat de ander belangrijk vindt. Van...

Valkuilen voor de ondernemingsraad bij het verzamelen van informatie

Uiteraard kunnen er bij het verzamelen van informatie nog wat apen en beren op de weg zitten. Herken je de hierna volgende valkuilen? Mogelijk helpen de tips om er niet in te lopen!

Het stellen van vragen

Om de informatie die je wilt hebben te krijgen, moet je vragen. Het is een kunst en een kunde om de goede vragen te stellen! Over het algemeen kun je pas de goede vraag stellen als de ondernemingsraad voor zichzelf helder heeft wat hij precies wil weten, wat de reden is dat hij dit wil weten en wat ermee...

De noodzaak van informatie

De ondernemingsraad heeft, om goed te kunnen functioneren, voortdurend informatie nodig, van zeer verschillende kanten.

Wat te doen als je de informatie niet krijgt?

Het komt voor dat, ondanks goede pogingen, de ondernemingsraad bepaalde, door hem gewenste informatie, niet krijgt. Wat dan? Hierna volgt een aantal stappen dat er toe kan leiden dat je alsnog te weten komt wat je wilt weten. De achtergrond van een paar van deze stappen is hiervoor soms al aangegeve...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4