THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Checklist communicatiemiddelen

In het volgende de verschillen inzake mondelinge en schriftelijke communicatie en een checklist waar communicatiemiddelen centraal staan.

Omgaan met de pers

Elke ondernemingsraad loopt de kans te worden benaderd door een journalist. Dat gebeurt doorgaans onverwacht, en vaak slaat de paniek dan toe: bang voor de mogelijke gevolgen van persaandacht weigert de ondernemingsraad ieder commentaar. Het omgekeerde komt ook voor: het ondernemingsraadslid staat onvoldoende...

Omgaan met kritiek

De ondernemingsraad probeert het ondernemingsraadswerk zo goed mogelijk te doen, maar het is natuurlijk onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Wat je als ondernemingsraad ook doet, er zijn altijd mensen die kritiek hebben op de besluiten. Hoe ga je daar als Raad mee om?

Betekenisvolle impliciete communicatie

We kunnen gewoonlijk goed overweg met impliciete en onvolledige informatie. Ons brein werkt als een uitstekende detective. We doen de hele dag niet anders dan anticiperen, associëren, analyseren en combineren. Niet alles hoeft letterlijk gezegd te worden. Toch helpt het wel om uiteindelijk concreet te...

Checklist communicatie

Een reorganisatie of andere organisatieverandering zorgt vaak voor onrust. De achterban wil weten wat er gaat gebeuren en wat de impact van de reorganisatie op het werk is.

Creatief adviseren

Gebruik van creatieve technieken kan het adviesproces sterk verlevendigen, spannender en leuker maken. Bij creativiteit hoort tenslotte humor. Belangrijker is misschien dat het advies ook inhoudelijk sterker wordt.

Van dialoog tot besluit

Anders dan een debat heeft een dialoog in processen van besluitvorming niet de onderlinge verschillen als insteek. Daarin gaat het juist om het overbruggen van verschillen en uitkomen op een hoger, gezamenlijk niveau. Dat maakt de dialoogvorm ook voor ondernemingsraden uiterst bruikbaar. In dit artikel...

Een artikel schrijven in tien stappen

Veel ondernemingsraadsleden hebben moeite om een stuk te schrijven. Ze zijn het immers niet gewend. Het volgende stappenplan kan van pas komen als je wilt schrijven.

Onderzoek van e-mailboxen ondernemingsraadsleden niet toegestaan

Naar aanleiding van de verspreiding in het openbaar van geheime conceptnotulen van een vergadering van de gemeente, wordt door de gemeente een onderzoek ingesteld. Het doel van het onderzoek is te achterhalen waar het ‘lek’ vandaan komt. Daarvoor worden, in strijd met eerdere afspraken en zonder kennisgeving,...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4