THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Enquêtetechniek: Vraagtechnieken

Als een probleemstelling is uitgewerkt en getoetst, kunnen de eigenlijke enquêtevragen worden opgesteld. De vragen kunnen over feiten en over meningen gaan. Er zijn twee grondvormen van vraagtechniek: open en gesloten vragen.

Enquêtetechniek

Ondernemingsraden vertegenwoordigen de medewerkers. Daarom hebben zij er behoefte aan te weten wat medewerkers denken. Door middel van een meningspeiling kunnen ondernemingsraden hun eigen standpunten onderbouwen.

Stappenplan probleemstelling enquetetechniek

Een goede probleemstelling voldoet aan twee, onderling mogelijk strijdige, eisen. Zij moet kernachtig en zorgvuldig geformuleerd zijn, en niet teveel zijwegen opgaan. Verder moet het volledig zijn, dat wil zeggen geen belangrijke zaken ongevraagd laten.

Feedback krijgen en geven

"Volgens mij ziet het hoofd P&O ons niet zitten, hoor! En de directie vindt ons ook maar lastig!" "Nou, ik denk dat dat best meevalt... Laatst hoorde ik van iemand dat hij gezegd had dat hij vond dat we aardig de kern van de zaak onder woorden hadden gebracht." "Oh ja? Ik sta perplex, want ik had het...

Stappenplan: communicatie achterban

In dit stappenplan worden de belangrijkste stappen inzake communicatie naar de achterban besproken.

Stappenplan interviewtechniek meningspeiling achterban

Keuze voor interviews - Een aantal aandachtspunten bij de keuze voor interviews als middel om informatie te verzamelen.

De nieuwsbrief van de ondernemingsraad: de lezer centraal

In dit artikel staan tips om de nieuwsbrief van de ondernemingsraad aantrekkelijker te maken. De eerste tip is om je te verplaatsen in de lezer. Dat kun je bijvoorbeeld al doen door te kijken hoe je zelf eigenlijk nieuwsbrieven van de sportclub of huurdersvereniging leest.

Communiceren met de ‘achterban’

Verse aanbevelingen om de kracht van de ondernemingsraad in jouw organisatie te versterken door een betere communicatie met de collega’s.

Communicatie naar de achterban via e-mail

De communicatie met de achterban. Wat werkt wel en wat werkt niet? In dit artikel wordt e-mail besproken als communicatiemiddel.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3