THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Stappenplan interviewtechniek meningspeiling achterban

Keuze voor interviews - Een aantal aandachtspunten bij de keuze voor interviews als middel om informatie te verzamelen.

De nieuwsbrief van de ondernemingsraad: de lezer centraal

In dit artikel staan tips om de nieuwsbrief van de ondernemingsraad aantrekkelijker te maken. De eerste tip is om je te verplaatsen in de lezer. Dat kun je bijvoorbeeld al doen door te kijken hoe je zelf eigenlijk nieuwsbrieven van de sportclub of huurdersvereniging leest.

Communiceren met de ‘achterban’

Verse aanbevelingen om de kracht van de ondernemingsraad in jouw organisatie te versterken door een betere communicatie met de collega’s.

Communicatie naar de achterban via e-mail

De communicatie met de achterban. Wat werkt wel en wat werkt niet? In dit artikel wordt e-mail besproken als communicatiemiddel.

Omgaan met klachten van de achterban

Regelmatig worden ondernemingsraadsleden aangesproken en vaak worden er e-mailtjes op ze afgevuurd, waarin vooral gewaarschuwd wordt voor wat er allemaal mis is of mis kan gaan. Pakt de ondernemingsraad alle problemen of klachten op, of geven de ondernemingsraadsleden aan dat de ondernemingsraad geen...

Geef communicatie met achterban een nieuw doel

Waarom zou je als ondernemingsraad de moeite doen om met de achterban te communiceren als de respons vaak achterblijft en je aan een dood paard blijft trekken. Blijkbaar is het belang bij collega’s niet groot of moet je ze juist bewust laten worden van zaken die ze echt raken.

OR-voorzitter raadpleegt op eigen houtje achterban

De voorzitter van de ondernemingsraad van een welzijnsorganisatie belegt een bijeenkomst voor de achterban. De bijeenkomst vindt plaats in werktijd en zonder voorafgaand overleg met de ondernemer. De ondernemer vindt dat dit gedrag niet in overeenstemming is met hetgeen in de Wet op de ondernemingsraden...

Kan een ondernemingsraad de communicatie met de achterban inperken?

Kan een ondernemingsraad de communicatie met de achterban inperken en is dit strijdig met de bedoelingen van de WOR?

Is de ondernemingsraad verplicht om een ontvangen adviesaanvraag direct in de organisatie te verspreiden?

Een adviesaanvraag is bestemd voor de ondernemingsraad en niet voor degenen die hij vertegenwoordigt. Het kan zijn dat de ondernemingsraad het vertegenwoordigen makkelijker vindt als de plannen algemeen bekend zijn, maar dan zal de ondernemingsraad toch de bestuurder moeten vragen om daarvoor te zor...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2