THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Gelijk hebben of gelijk krijgen

In een overleg met de bestuurder zijn er leden van de ondernemingsraad die vol en fanatiek de discussie aangaan. Ze verliezen zichzelf in het proberen hun gelijk te halen. Dat stuit de bestuurder tegen de borst en dan is de discussie al gauw voorbij. Doe een stap terug, creëer ruimte en kies je moment....

Sprake van onderneming in de zin van de WOR?

Een ondernemingsraad wordt opgeheven doordat de daaraan ten grondslag liggende onderneming niet meer kwalificeert als onderneming in de zin van de WOR. De ondernemingsraad verzoekt instandhouding van de ondernemingsraad. Op 28 mei 2004 oordeelt de kantonrechter Groningen dat er geen sprake is van een...

Binnen hoeveel tijd moet een ondernemingsraad aangesteld zijn nadat het medewerkersaantal gegroeid is tot 50 personen?

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet inderdaad vanaf vijftig werkzame personen een ondernemingsraad worden ingesteld.

Niet tijdig advies uitgebracht

In een adviesprocedure had de ondernemer de ondernemingsraad een paar keer een termijn gesteld waarop het advies moest worden uitgebracht. De ondernemingsraad had gezegd nog informatie te willen, maar niet aangegeven om welke informatie het ging. Uiteindelijk heeft de ondernemer een reorganisatiebesluit...

Ontslagen bestuurder kan geen beroep doen op ontbreken advies ondernemingsraad

Een directeur/WOR-bestuurder stelt zich op het standpunt dat zijn ontslag niet rechtsgeldig is gegeven, omdat de ondernemingsraad niet in de gelegenheid is gesteld om hierover vooraf te adviseren. Het Gerechtshof te Amsterdam volgt deze opvatting niet. Op 20 mei 1999 oordeelt het Hof dat het adviesrecht...

Leiderschap binnen de ondernemingsraad

Ondernemingsraadsleden praten graag over tekortkomingen van leidinggevenden. Maar hoe staat het met de kwaliteit van het leiderschap binnen de ondernemingsraad zelf? Hoe kunnen ondernemingsraadsleden meer verantwoordelijkheid nemen en leiderschap tonen? Kortom, beoordeel zelf eens de kwaliteit van het...

Faillissement ten onrechte aangevraagd

Het staat aandeelhouders vrij om de activiteiten van de vennootschap waarvan zij aandeelhouder zijn te staken. Indien de bestuurder van een vennootschap zelf faillissement aanvraagt terwijl de vennootschap niet in een toestand verkeerde dat zij had opgehouden te betalen, handelt hij onrechtmatig. De...