THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Stappenplan om tot een ondernemingsovereenkomst te komen

In dit stappenplan een methode om tot een ondernemingsovereenkomst te komen.

Platform ondernemingsraad bij samengaan van ondernemingen

Een platform van een ondernemingsraad is een samenwerkingsverband, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende ondernemingsraden die voor dezelfde opgave staan of een gezamenlijk doel hebben.

Checklist communicatiemiddelen

In het volgende de verschillen inzake mondelinge en schriftelijke communicatie en een checklist waar communicatiemiddelen centraal staan.

Feedback krijgen en geven

"Volgens mij ziet het hoofd P&O ons niet zitten, hoor! En de directie vindt ons ook maar lastig!" "Nou, ik denk dat dat best meevalt... Laatst hoorde ik van iemand dat hij gezegd had dat hij vond dat we aardig de kern van de zaak onder woorden hadden gebracht." "Oh ja? Ik sta perplex, want ik had het...

Stappenplan: communicatie achterban

In dit stappenplan worden de belangrijkste stappen inzake communicatie naar de achterban besproken.

Stappenplan fusie of overname

Het bericht van de fusie, samenwerking of overname zal veel onrust binnen het bedrijf geven. Ook bij de afnemers kan het veel vragen oproepen. De ondernemingsraad moet als eerste worden geïnformeerd. De ondernemingsraad zal dan de volgende acties ondernemen, maar voor alles zal er voor gezorgd moeten...

Fusie, reorganisatie en sluiting

De ondernemingsraad die van zijn directie een adviesaanvraag ontvangt voor een reorganisatie, fusie of sluiting doet er goed aan voor de behandeling daarvan een procedure vast te stellen.

De ondernemingsraad en een openbare aanbesteding

In toenemende mate worden overheidsopdrachten openbaar aanbesteed. Aanvankelijk was dit vooral gebruikelijk voor de bouwsector. Maar tegenwoordig worden overheidsopdrachten via aanbestedingen ook al jaren in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, en de schoonmaaksector gegund. Ook in de thuiszorg heeft de...

De financiële beleidscyclus in de instelling en de rol van de ondernemingsraad

Net als bij commerciële ondernemingen hanteert het management van ziekenhuizen en verpleeghuizen een vaste financiële beleidscyclus die zich door het jaar heen voltrekt. Uitgangspunt is in de meeste gevallen een bedrijfsplan, ook wel strategisch plan of meerjarenplan genoemd, waarin voor een aantal jaren...

Reorganisatiebesluit niet kennelijk onredelijk

Het College van Bestuur van een onderwijsinstelling neemt een voorgenomen besluit om de Faculteit Religie en Theologie te reorganiseren. De ondernemingsraad is van mening dat de voorschriften uit een ondernemingsovereenkomst, de cao en de WOR niet worden nageleefd. Ook inhoudelijk heeft hij bezwaren...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 103