THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Retourneren onvolledig voorgenomen directiebesluit

Download hier het Word-document Aan: [. . . naam, adressering bestuurder] Betreft: uw adviesaanvraag/instemmingsaanvraag d.d. [. . . datum] onderwerp: [. . . ] Geachte [. . .], Bij de bespreking van de ingekomen stukken is uw schrijven aan de orde gesteld. Hierbij heeft de ondernemingsraad geconstateerd...