THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Geschil over representativiteit samenstelling ondernemingsraad

Een ondernemer en de ondernemingsraad hebben een geschil over het kiesreglement. De OR wil naar eén lijst, de ondernemer wil aparte lijsten voor zogenoemde “white” en “blue collar” werknemers. De kantonrechter Rotterdam stelt de ondernemer op 30 november 2017 op dit punt in het gelijk. Op enkele andere...

Sprake van onderneming in de zin van de WOR?

Een ondernemingsraad wordt opgeheven doordat de daaraan ten grondslag liggende onderneming niet meer kwalificeert als onderneming in de zin van de WOR. De ondernemingsraad verzoekt instandhouding van de ondernemingsraad. Op 28 mei 2004 oordeelt de kantonrechter Groningen dat er geen sprake is van een...