THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Geen adviesrecht: primaat van de politiek

In deze beslissing van de kantonrechter Utrecht van 4 maart 2011 wordt het besluit tot het verlenen van een adviesopdracht aan een deskundige door het Korpsbeheerdersberaad i.o. toegerekend aan de ondernemer Voorziening tot samenwerking Politie Nederland. Daarom zou de ondernemingsraad, die is ingesteld...

Primaat politiek niet van toepassing; besluit adviesplichtig

Stadsdeel Amsterdam-Zuid neemt het besluit tot renovatie van het De Miranda zwembad. De ondernemingsraad claimt tevergeefs adviesrecht. De Ondernemingskamer oordeelt op 31 oktober 2012 dat het primaat van de politiek niet van toepassing is op dit besluit. Voorts gaat het gezien het bedrag om een belangrijke...

Beroep op het primaat van de politiek komt te laat

De gemeente Middelburg vraagt advies over vormgeving van de samenwerking met de gemeente Vlissingen op het gebied van de belastingen. Nadat de ondernemingsraad negatief adviseerde en in beroep ging, stelde de gemeente dat het besluit onder het primaat van de politiek viel en dat de ondernemingsraad dus...

Besluit tot verhuizing valt onder primaat van de politiek

Binnen een regionale eenheid van de politie wordt besloten de ZSM-locatie te wijzigen. De ondernemingsraad ontvangt hierover een adviesaanvraag. De Raad ziet de verhuizing niet zitten en brengt een negatief advies uit. De ondernemer neemt het besluit toch en de ondernemingsraad stelt beroep in bij de...

Geen adviesrecht voor ondernemingsraad wegens primaat van de politiek

Een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid besluit een aantal Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocaties te openen. Dat leidt tot sluiting van twee bestaande aanmeldcentra. De ondernemingsraad is niet om advies gevraagd en claimt een adviesrecht. De Ondernemingskamer oordeelt...

Primaat van de politiek staat objectief vast

De ondernemingsraad van de gemeente Maastricht claimt adviesrecht over het besluit tot voortzetting van de oprichting van een shared service center (SSC). De Ondernemingskamer oordeelt op 20 oktober 2017 dat het politiek primaat niet afhankelijk is van de wens van betrokken partijen, maar objectief ...

Geen beroep bij onverplichte adviesaanvraag onder politiek primaat

De gemeentesecretaris van de gemeente Diemen dient (onverplicht) een adviesaanvraag in bij de ondernemingsraad. De ondernemingsraad adviseert negatief. De gemeente besluit onverkort, waarna de ondernemingsraad beroep instelt bij de Ondernemingskamer. In de rechtsprocedure ligt de vraag voor of de ondernemingsraad...

Geen beroepsrecht bij primaat van de politiek

Dat de ondernemingsraad een bovenwettelijk adviesrecht is toegekend op onderwerpen die onder het primaat van de politiek vallen, heeft niet tot gevolg dat de ondernemingsraad ook tegen het besluit in beroep kan gaan bij de Ondernemingskamer, zo concludeert de Hoge Raad.