THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Pensioenperikelen

Een werkneemster die met pensioen is gegaan, claimt dat zij ten onrechte een lager pensioen krijgt dan zij mocht verwachten. Naast een groot aantal technische aspecten speelt ook de vraag of in het verleden de ondernemingsraad wel of niet met een belangrijke wijziging heeft ingestemd. De Amsterdamse...

Besluit om alsnog geen pensioen aan te bieden aan nieuwe medewerkers adviesplichtig

Het automatiseringsbedrijf IBM heeft het voornemen binnen de groep een nieuw onderdeel op te richten, met mindere arbeidsvoorwaarden. Na het adviestraject blijkt dat de medewerkers van dit onderdeel geen pensioenregeling zal worden toegezegd. De ondernemingsraad claimt tevergeefs adviesrecht en krijgt...

Werkgever heeft zwaarwichtig belang bij wijziging premieverdeling

Een kansspelbedrijf wil om bedrijfseconomische redenen de bestaande pensioenpremieverdeling wijzigen. Waar voorheen de pensioenpremie volledig door de werkgeefster werd betaald, zullen de werknemers nu 30% voor hun rekening moeten gaan nemen. De ondernemingsraad heeft ingestemd met dit voorgenomen besluit....

Eenzijdige wijziging pensioenreglement

Een werkgever wijzigt de toeslagregeling voor het pensioen. Een voormalig werknemer eist dat die wijziging ongedaan wordt gemaakt. De rechtbank Noord-Nederland stelt hem op 16 mei 2017 in het gelijk. De werkgever was niet bevoegd tot eenzijdige wijziging van de regeling.

Aanpassing pensioenregeling toegestaan

Een vereniging van gepensioneerden verzet zich tegen aanpassing van de toeslagregeling. De kantonrechter Midden-Nederland oordeelt op 23 januari 2019 dat de centrale ondernemingsraad (COR) destijds heeft ingestemd met de wijziging. Dat geldt ook voor het verantwoordingsorgaan waarin zowel de COR als...

Geen instemmingsrecht over wisseling pensioenuitvoerder

De ondernemingsraad van Holland Casino claimt instemmingsrecht over het besluit van de werkgever om van pensioenuitvoerder te wisselen. De kantonrechter Den Haag constateert op 22 mei 2017 dat het besluit al genomen was voordat de OR op grond van de WOR instemmingsrecht over dit onderwerp werd toegekend,...

Geen recht op uitbetaling toekomstige pensioenschade

Door de overgang naar een andere pensioenregeling heeft de werknemer pensioenschade geleden. Omdat zijn dienstverband is beëindigd maakt de werknemer aanspraak op de door de werkgever met de ondernemingsraad afgesproken compensatieregeling. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een arrest van 27...