THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht volgens het Burgerlijk Wetboek?

De werkgever is, op grond van de wet, verplicht de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal vier keer het aantal overeengekomen arbeidsdagen per week. Dus als een werknemer vijf dagen per week werkt, is het minimum aantal vakantiedagen twintig per jaar.

Moet de ondernemingsraad al adviseren op conceptplannen?

Om vroegtijdig betrokken te zijn, krijgt de ondernemingsraad al conceptstukken van de bestuurder. De bestuurder verwacht daarop ook het advies van de ondernemingsraad. Kan dat en is dat verstandig?

Wat kan een ondernemingsraad doen als het bedrijf wil fuseren met een ander bedrijf?

Een stichting voor kinderopvang wil per se fuseren met een onderwijsinstelling. De ondernemingsraad begrijpt het belang, maar vind een juridische fusie overbodig en onwenselijk voor het behoud van de pedagogische waarden. Hoe doorbreekt de ondernemingsraad deze patstelling?

Wat moet de ondernemingsraad doen als de productie naar het buitenland verdwijnt?

Er zijn plannen om de productie van het bedrijf naar het buitenland te verplaatsen. Kan dat zo maar?

Bestuurder wil ondernemingsraad geen financiële informatie geven. Wat nu?

De bestuurder wil de ondernemingsraad geen financiële cijfers geven en heeft daar geen goede reden voor. Het jaarverslag moeten de ondernemingsraad bij de Kamer van Koophandel kopen. Hoe dit aan te pakken?

Er wordt een pilot van acht weken uitgevoerd waarin het dienstenpatroon voor een deel van het personeel wordt gewijzigd. Is zoiets instemmingsplichtig?

Zo’n tijdelijke maatregel is niet instemmingsplichtig als aannemelijk is dat aan het eind van de proefperiode de wijziging weer eenvoudig ongedaan kan worden gemaakt. Dat is niet aannemelijk als er bijvoorbeeld aanmerkelijke investeringen voor gedaan moeten worden.

In één van onze vestigingen wordt voor een groep van het personeel het dienstenpatroon gewijzigd. Is zo’n besluit instemmingsplichtig?

Het invoeren, wijzigen of schrappen van een werktijdregeling voor alle of een groep van de in de onderneming werkzame persoenen is onderworpen aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (Artikel 27, 1e lid, onderdeel b Wet op de ondernemingsraden).

Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een tijdelijke loonsverhoging?

Valt het door een bestuurder invoeren van een tijdelijke maatregel ook onder het instemmingsrecht? Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een loonsverhoging voor twee maanden voor medewerkers die meer willen werken vanwege het opvangen van zomerdrukte.

Is verandering salarisperiode adviesplichtig?

Is de verandering van de salarisperiode van maandelijks naar vier weken, waarbij niemand erop achteruit of vooruit gaat, adviesplichtig?

Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op een besluit de keuze van de lease-auto te beperken??

De directie wil dat bij het hernieuwen van de leasecontracten voor een kleinere auto dan voorheen gekozen wordt. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op zo’n besluit?