THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Als niemand zich beschikbaar stelt voor de ondernemingsraad wat gebeurt er dan?

Wanneer niemand zich beschikbaar stelt voor de ondernemingsraad, dan blijft de plicht op de ondernemer rusten (indien hij meer dan 50 medewerkers heeft) vanuit de Wet op de ondernemingsraden om een ondernemingsraad in te stellen.

Is het aantal van 50 werknemers een vast gegeven voor de instelling van een ondernemingsraad?

Wanneer een organisatie vijftig medewerkers heeft (in de onderneming werkzame personen), moet de bestuurder dan een ondernemingsraad instellen?

Tellen uitzendkracht mee in bepalen van het aantal zetels in de ondernemingsraad?

Tellen uitzendkrachten mee in het bepalen van het aantal zetels voor de ondernemingsraad? Met de uitzendkrachten erbij zou de ondernemingsraad een aantal nieuwe leden kunnen toevoegen, en verkiezingen moeten uitschrijven.

Binnen hoeveel tijd moet een ondernemingsraad aangesteld zijn nadat het medewerkersaantal gegroeid is tot 50 personen?

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet inderdaad vanaf vijftig werkzame personen een ondernemingsraad worden ingesteld.