THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Checklist ondernemingsraad en toezichthouder

Dynamische tijden vragen om een ondernemingsraad die weet wat hij wil. Als de ondernemingsraad zijn doelen wil realiseren dan moet hij zich ook met de koers van de organisatie bezighouden. De toezichthouder speelt daarbij een belangrijke rol. Wat heeft de ondernemingsraad aan de toezichthouder?

Checklist om na te gaan uit welk gebied een conflict in essentie voortkomt

Download hier het Word-document De checklist hierna is te gebruiken om globaal te analyseren uit welk gebied het conflict met name voortkomt. Weeg, mede op grond van deze analyse, zeer zorgvuldig af welke strategie de beste mogelijkheden biedt om resultaat te boeken of tot elkaar te komen.

Audit verandercondities

Download hier het Word-document Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Figuur verandercondities Vul de score op de bovenste helft (de vragen 1 t/m 5) apart in voor management, middenkader en basis. Bij de onderste helft (vragen...