THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Zelforganisatie

In zorgorganisaties is de ontwikkeling van zelforganisatie nogal omstreden. Eén ding is zeker, de ondernemingsraad is belangrijker dan ooit, mits zij in staat is om de ontwikkeling van zelforganisatie te stimuleren.

Nieuwe medezeggenschap: van ego naar eco

“From eco to eco” is de sloganachtige term waarmee we aanduiden dat we langzaam in een nieuw tijdperk komen. De transitie waar we voor staan wordt ook wel gekenschetst als de overgangen van het denken van “what’s in it for me” naar “what’s in it for us”. Daar kunnen we in de medezeggenschap ook wat ...

Doelmatig vergaderen

Is een vergadering wel noodzakelijk of kun je elkaar ook op een andere manier bereiken? Bereiden we een vergadering wel goed voor met een agenda en notulen.

11-05-2020
ONDERWERP Vergaderen
Aandachtspunten voor rol ondernemingsraad bij fusie en overname

Op welke wijze kan de ondernemingsraad belangrijke zaken regelen die bij een overname spelen? Hoe maak je, om te beginnen, procesafspraken? Leg vast wanneer en hoe je als ondernemingsraad zeker betrokken wilt worden.

De ondernemingsraad bij privatisering en aanbesteding

Dit artikel over fusies en overnames bespreekt besluitvorming in de publieke sector. Die maakt de situatie anders dan in de private sector. Welke besluiten spelen bij privatisering en bij de aanbesteding van publieke diensten?

De rol van de onderenemingsraad in diverse fasen van fusie- en overnamebesluiten

In dit artikel wordt ingegaan op een aantal stappen die in de besluitvorming zijn te onderscheiden wanneer er sprake is van een fusie of overname en de mogelijke rol van de ondernemingsraad daarbij.

Hoe om te gaan met personeel bij fusie en overname?

Welke personele gevolgen kunnen bij besluiten tot fusie of overname aan de orde zijn? En waar dient de ondernemingsraad op te letten?

Verkiezingen organiseren in slappe tijden?

De ondernemingsraad nieuw leven inblazen en verkiezingen organiseren als het iedereen een worst is? Het kan! Hoe? In dit artikel alles over de aanpak van een gemeentelijke organisatie en de rol van ‘de verkiezingsmanager’ daarin. Kun je daarna mooi de tips om voldoende kandidaten te vinden in de praktijk...

Verkoop van de onderneming

In dit artikel wordt het verkoopproces beschreven vanuit het perspectief van de ondernemingsraad van de onderneming die verkocht wordt. De ondernemingsraad van de kopende partij speelt vanzelfsprekend ook een rol. Waar dat van nadrukkelijk belang is, wordt in een apart kader aangegeven welke specifieke...

Videoconferencing

Thuiswerken, televergaderen met de bestuurder, samen werken en ‘Skypen’; contact met de achterban is echt binnen handbereik! Videoconferencing: Wat kun je er mee?