THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Adviesrecht bij benoeming van een bestuurder

De ondernemingsraad heeft het recht om te adviseren over het benoemen van zijn nieuwe bestuurder (zie artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden WOR). Het betreft een zogenoemd zwak adviesrecht. Het mag een advies uitbrengen, maar de inhoudelijke beslissing kan uiteindelijk niet aan de rechter worden...

Adviesrecht van de ondernemingsraad

Het adviesrecht kan wel worden gezien als het belangrijkste recht van de ondernemingsraad. Het betreft immers de mogelijkheid om belangrijke organisatorische (en ook vaak strategisch georiënteerde) besluiten te beoordelen. Het is dan ook een zwaar recht. Het betreffende adviesrecht is in artikel 25 WOR...

Invloed met adviesrecht

Wanneer de bestuurder een voorgenomen besluit bij de ondernemingsraad neerlegt, neemt de druk op de ondernemingsraad toe. Er moet zo snel mogelijk een advies komen, waarna de bestuurder het besluit kan uitvoeren. Echter, wil de ondernemingsraad toch alle rust nemen om over het besluit inhoudelijk te...

Is het aantal van 50 werknemers een vast gegeven voor de instelling van een ondernemingsraad?

Wanneer een organisatie vijftig medewerkers heeft (in de onderneming werkzame personen), moet de bestuurder dan een ondernemingsraad instellen?

Tellen uitzendkracht mee in bepalen van het aantal zetels in de ondernemingsraad?

Tellen uitzendkrachten mee in het bepalen van het aantal zetels voor de ondernemingsraad? Met de uitzendkrachten erbij zou de ondernemingsraad een aantal nieuwe leden kunnen toevoegen, en verkiezingen moeten uitschrijven.

Sprake van onderneming in de zin van de WOR?

Een ondernemingsraad wordt opgeheven doordat de daaraan ten grondslag liggende onderneming niet meer kwalificeert als onderneming in de zin van de WOR. De ondernemingsraad verzoekt instandhouding van de ondernemingsraad. Op 28 mei 2004 oordeelt de kantonrechter Groningen dat er geen sprake is van een...

Ontslagen bestuurder kan geen beroep doen op ontbreken advies ondernemingsraad

Een directeur/WOR-bestuurder stelt zich op het standpunt dat zijn ontslag niet rechtsgeldig is gegeven, omdat de ondernemingsraad niet in de gelegenheid is gesteld om hierover vooraf te adviseren. Het Gerechtshof te Amsterdam volgt deze opvatting niet. Op 20 mei 1999 oordeelt het Hof dat het adviesrecht...