THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Adviesrecht van de ondernemingsraad

Het adviesrecht kan wel worden gezien als het belangrijkste recht van de ondernemingsraad. Het betreft immers de mogelijkheid om belangrijke organisatorische (en ook vaak strategisch georiënteerde) besluiten te beoordelen. Het is dan ook een zwaar recht. Het betreffende adviesrecht is in artikel 25 WOR...

Niet tijdig advies uitgebracht

In een adviesprocedure had de ondernemer de ondernemingsraad een paar keer een termijn gesteld waarop het advies moest worden uitgebracht. De ondernemingsraad had gezegd nog informatie te willen, maar niet aangegeven om welke informatie het ging. Uiteindelijk heeft de ondernemer een reorganisatiebesluit...