THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 14 WOR

Dat de ondernemingsraad zijn eigen werkwijze kan regelen, heeft het voordeel dat die werkwijze kan worden aangepast aan de bedrijfssituatie. De in het reglement vastgelegde werkwijze geeft bindende regels voor de huishoudelijke gang van zaken van de ondernemingsraad.

Kan een ondernemingsraad de communicatie met de achterban inperken?

Kan een ondernemingsraad de communicatie met de achterban inperken en is dit strijdig met de bedoelingen van de WOR?

Wat moet de ondernemingsraad doen als het steeds wordt teruggefloten door de achterban?

De ondernemingsraad wordt nagenoeg elke keer op het matje geroepen of teruggefloten als er wordt gecommuniceerd met de achterban. Dit is erg vervelend omdat er steeds maar weer discussie moet worden gevoerd over de tekst van een kort verslag.

Toelichting artikel 9 WOR

Artikel 9 regelt de gang van zaken bij de verkiezing van de ondernemingsraad. De verkiezingen dienen schriftelijk en bij geheime stemming plaats te vinden. De wet gaat uit van verkiezingen middels kandidatenlijsten. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk dat een individuele werknemer zich kandidaat stelt...

Hoe richten ondernemingsraden een Centrale ondernemingsraad op?

Voor een holding van ongeveer dertig bedrijven met elk een ondernemingsraad wil de directie een centrale ondernemingsraad (COR) in het leven roepen. Uit hoeveel personen gaat zo’n COR bestaan en hoe is de verdeling?

Reglement van de ondernemingsraad

Ondernemingsraden zijn verplicht een reglement te maken (artikel 8 van de WOR). Dit reglement bevat de onderwerpen die de wet aan de ondernemingsraad heeft opgedragen of overgelaten. Het reglement bevat regels voor de verkiezingsprocedure (artikel 10 WOR) en de werkwijze van de ondernemingsraad (artikel...

Ondernemingsraad handelt niet in strijd met het verkiezingsreglement

De voorzieningenrechter oordeelt dat de ondernemingsraad niet in strijd handelt met het reglement of op een andere manier onrechtmatig handelt tegenover de vakbonden door Lijst 14 voor Hoger KLM personeel te laten meedoen aan de verkiezingen. De vordering van de vakbonden wordt daarom afgewezen.