THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Sprake van onderneming in de zin van de WOR?

Een ondernemingsraad wordt opgeheven doordat de daaraan ten grondslag liggende onderneming niet meer kwalificeert als onderneming in de zin van de WOR. De ondernemingsraad verzoekt instandhouding van de ondernemingsraad. Op 28 mei 2004 oordeelt de kantonrechter Groningen dat er geen sprake is van een...

Binnen hoeveel tijd moet een ondernemingsraad aangesteld zijn nadat het medewerkersaantal gegroeid is tot 50 personen?

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet inderdaad vanaf vijftig werkzame personen een ondernemingsraad worden ingesteld.