THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Welke informatie is voor ons zinvol om tot een advies te komen over de herbenoeming van de directeur/bestuurder?

De ondernemingsraad moet advies geven over de herbenoeming van de directeur/bestuurder. De adviesaanvraag van de Raad van Commissarissen (RvC) is inmiddels binnen.

Als een bestuurder wordt herbenoemd, moet de ondernemingsraad dan de benodigde informatie krijgen over de herbenoeming?

Er moet advies worden gegeven over de herbenoeming van de directeur/bestuurder. De adviesaanvraag van de Raad van Commissarissen (RvC) is inmiddels binnen. Welke informatie is voor de ondernemingsraad zinvol om tot een advies te komen?

Benoeming bestuurders moet ongedaan worden gemaakt

Een ondernemer heeft onvoldoende gemotiveerd waarom, na de fusie van stichtingen, beide bestuurders van die stichtingen in de nieuwe organisatie permanent aangesteld moeten blijven. Het besluit tot benoeming van de bestuurders moet worden ingetrokken, en de gevolgen moeten ongedaan worden gemaakt. Voor...

Geen besluit wijziging profielschets leden RvC: benoeming niet teruggedraaid

Het feit dat in het verleden enkele personen vanuit het concern zelf zijn benoemd in de Raad van Commissarissen (RvC) en de omstandigheid dat een voorgedragen kandidaat van buiten het concern is afgewezen, is niet voldoende om aan te nemen dat er sprake is van een besluit tot wijziging van de profielschets...

Adviesrecht bij benoeming van een bestuurder

De ondernemingsraad heeft het recht om te adviseren over het benoemen van zijn nieuwe bestuurder (zie artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden WOR). Het betreft een zogenoemd zwak adviesrecht. Het mag een advies uitbrengen, maar de inhoudelijke beslissing kan uiteindelijk niet aan de rechter worden...