THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ontslagbescherming voor or-leden

Voor ondernemingsraadsleden geldt een ontslagverbod. Ze mogen dus niet benadeeld worden door het werk voor de ondernemingsraad. https://platform.vixyvideo.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/400/uiconf_id/23452436/entry_id/0_g71vj8dt/embed/iframe?

Verkiezingen voor de onderemingsraad

Wanneer moeten er verkiezingen worden georganiseerd, en wie mogen er in de ondernemingsraad? https://platform.vixyvideo.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/400/uiconf_id/23452436/entry_id/0_4ykxfbyh/embed/iframe?

Arbo en de ondernemingsraad

De wetswijziging in de Arbeidsomstandighedenwet heeft de ondernemingsraad meer mogelijkheden gegeven om onder meer met de bedrijfsarts te overleggen en over de aanstelling van een preventiemedewerker. https://platform.vixyvideo.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/400/uiconf_id/23452436/entry_...

Geheimhouding voor de ondernemingsraad

Als lid van de ondernemingsraad krijg je soms te maken met geheimhouding die de bestuurder oplegt. Wat moet je dan doen?

Hoe komt een wet tot stand?

Wetten zijn niet statisch en kunnen door nieuwe inzichten veranderen. Hoe komt een wet of wetswijziging eigenlijk tot stand?

Bestuur, toezicht en de ondernemingsraad

De ondernemingsraad en de raad van commissarissen houden - ieder vanuit hun eigen rol - toezicht op de organisatie. Wat betekent dit voor de relatie tussen het bestuur, de medezeggenschap en de toezichthouders?