THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Bestuurder wil ondernemingsraad geen financiële informatie geven. Wat nu?

De bestuurder wil de ondernemingsraad geen financiële cijfers geven en heeft daar geen goede reden voor. Het jaarverslag moeten de ondernemingsraad bij de Kamer van Koophandel kopen. Hoe dit aan te pakken?

Er wordt een pilot van acht weken uitgevoerd waarin het dienstenpatroon voor een deel van het personeel wordt gewijzigd. Is zoiets instemmingsplichtig?

Zo’n tijdelijke maatregel is niet instemmingsplichtig als aannemelijk is dat aan het eind van de proefperiode de wijziging weer eenvoudig ongedaan kan worden gemaakt. Dat is niet aannemelijk als er bijvoorbeeld aanmerkelijke investeringen voor gedaan moeten worden.

In één van onze vestigingen wordt voor een groep van het personeel het dienstenpatroon gewijzigd. Is zo’n besluit instemmingsplichtig?

Het invoeren, wijzigen of schrappen van een werktijdregeling voor alle of een groep van de in de onderneming werkzame persoenen is onderworpen aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (Artikel 27, 1e lid, onderdeel b Wet op de ondernemingsraden).

Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op een besluit de keuze van de lease-auto te beperken??

De directie wil dat bij het hernieuwen van de leasecontracten voor een kleinere auto dan voorheen gekozen wordt. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op zo’n besluit?

Is verandering salarisperiode adviesplichtig?

Is de verandering van de salarisperiode van maandelijks naar vier weken, waarbij niemand erop achteruit of vooruit gaat, adviesplichtig?

Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een tijdelijke loonsverhoging?

Valt het door een bestuurder invoeren van een tijdelijke maatregel ook onder het instemmingsrecht? Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een loonsverhoging voor twee maanden voor medewerkers die meer willen werken vanwege het opvangen van zomerdrukte.

Moet de ondernemingsraad betrokken worden bij een besluit waarbij de eindejaarsuitkering een maand later wordt uitgekeerd?

De directie wil afwijken van de cao wat betreft de eindejaarsuitkering. Men wil deze niet in november maar een maand later uitkeren vanwege andere kosten die de organisatie die maand heeft. Moet de ondernemingsraad betrokken worden?

Geldt er ontslagbescherming voor een niet-gekozen ondernemingsraadslid?

Een van de zittende leden is twee jaar geleden op verzoek, maar zonder uitgeschreven verkiezingen in de ondernemingsraad gekomen. Omdat er op zijn afdeling flink wordt bezuinigd, vraagt hij zich af of hij nu wel de wettelijke ontslagbescherming heeft die hoort bij het lidmaatschap van de onderneming...

Wat moet de ondernemingsraad een medewerker zeggen wanneer hij moet solliciteren op zijn eigen functie?

Bij een inkrimpingsreorganisatie in een bedrijf moeten medewerkers solliciteren naar hun eigen functie. Diegenen die niet langer daarvoor in aanmerking komen, worden ontslagen. Mag dat eigenlijk wel?

Welke rechten hebben de werknemers na faillissement en doorstart?

Als er na een faillissement contracten worden aangeboden voor een doorstart, wat voor een soort contracten mogen dat dan zijn. Welke rechten kunnen werknemers meenemen naar de nieuwe situatie?

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 10