THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Checklist communicatie

Een reorganisatie of andere organisatieverandering zorgt vaak voor onrust. De achterban wil weten wat er gaat gebeuren en wat de impact van de reorganisatie op het werk is.

Checklist beoordelen pensioenoverleg

Werknemers staan er vaak niet bij stil, maar pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Bespreek daarom de pensioenen met de bestuurder. Als het overleg achter de rug is, kijk eens terug op de overlegvergadering. Gebruik deze checklist dan om het overleg met de bestuurder te beoordelen...

Checklist strategie

Om als ondernemingsraad vroegtijdig invloed te kunnen uitoefenen op de strategie en de beleidskeuzes van de organisatie, is het nodig dat je een goed doordacht en onderbouwd verhaal hebt wanneer de ondernemingsraad met de bestuurder in gesprek gaat.

Beoordeling van het plan van aanpak RI&E

De volgende beoordelingscriteria kunnen voor de beoordeling van het concept-plan van aanpak van een RI&E worden gehanteerd.

Checklist ondernemingsraad en toezichthouder

Dynamische tijden vragen om een ondernemingsraad die weet wat hij wil. Als de ondernemingsraad zijn doelen wil realiseren dan moet hij zich ook met de koers van de organisatie bezighouden. De toezichthouder speelt daarbij een belangrijke rol. Wat heeft de ondernemingsraad aan de toezichthouder?

Checklist om na te gaan uit welk gebied een conflict in essentie voortkomt

Download hier het Word-document De checklist hierna is te gebruiken om globaal te analyseren uit welk gebied het conflict met name voortkomt. Weeg, mede op grond van deze analyse, zeer zorgvuldig af welke strategie de beste mogelijkheden biedt om resultaat te boeken of tot elkaar te komen.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5