THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Valkuilen voor de ondernemingsraad bij het verzamelen van informatie

Datum:08-01-2020

Uiteraard kunnen er bij het verzamelen van informatie nog wat apen en beren op de weg zitten. Herken je de hierna volgende valkuilen? Mogelijk helpen de tips om er niet in te lopen!

Valkuilen

Tips om er niet in te vallen

1.

Informatie wordt gezien als doel op zich, niet meer als middel. De ondernemingsraad is een beetje verslaafd geraakt aan mee weten. Wat ze met de informatie moeten, is eigenlijk niet aan de orde. Als ze maar op de hoogte zijn! Op de hoogte gesteld worden is hun maatlat geworden waarmee ze meten of de directie de ondernemingsraad serieus neemt.

Blijf informatie vooral zien als middel, niet als een doel op zich. Stel jezelf regelmatig de vraag: Wat maakt het voor ons zo noodzakelijk dat wij hiervan weten? Hebben we het nodig voor ons functioneren? Of zijn we alleen nieuwsgierig?

2.

De ondernemingsraad maakt zich bij het verkrijgen van informatie sterk afhankelijk van de directie, tijdens de overlegvergadering. Het risico dat de ondernemingsraad hierbij loopt is dat de overlegvergadering verandert in een vraag-en-antwoord spel, in plaats van dat er wordt overlegd.

Zorg dat je je antwoord op een aantal feitelijke vragen al voor de overlegvergadering ergens anders vandaan haalt. De meest centrale vragen blijven dan over voor overleg.

3.

De ondernemingsraad wil graag alles weten... liefst tot in alle details. Hierbij beseft de Raad soms onvoldoende dat veel details vaak bij een nadere uitwerking, bijvoorbeeld op de afdelingen, geregeld worden en dat de directie het antwoord niet weet en in veel gevallen het ook helemaal niet wil weten. Zeker waar de ondernemingsraad in een vroegtijdig stadium betrokken wil zijn, zullen er nog weinig operationele details bekend zijn.

Zorg dat je voortdurend in de gaten houdt op welk beleidsniveau wordt gewerkt. Houd de hoofdlijnen in de gaten.

Vraag niet naar details wanneer je kunt inschatten dat die er nog niet zijn; dit kan veel nodeloze ergernis bij de bestuurder voorkomen.

4.

De ondernemingsraad heeft collectief het idee dat er "meer" moet zijn. Geheime plannen in de kast bijvoorbeeld. De waarheid is meestal dat er niet meer is. Vaak is bijvoorbeeld een globaal plan ontwikkeld, waarbij de details zich uitkristalliseren in de praktijk.

Ga ervan uit dat de bestuurder bijna altijd een groter belang heeft bij een juist informeren van de ondernemingsraad dan bij achterhouden van vitale gegevens. Het is hierbij net als bij een zwangerschap: het wordt toch een keer zichtbaar.

Ga pas als er feitelijke aanwijzingen zijn dat er belangrijke informatie wordt achtergehouden op het detective-spoor.

5.

De ondernemingsraad vraagt om "meer informatie", maar geeft niet aan welke precies en wat hij daarmee wil, of waarvoor hij die nodig heeft.

Zorg dat je heel helder kunt aangeven, beargumenteerd, waarom je welke informatie nodig hebt.

6.

Misschien wel de grootste valkuil: de ondernemingsraad gelooft dat je, voordat je een besluit kunt nemen, eerst alles moet weten. Dat geeft een gevoel van zekerheid: nu weten we zeker dat we alles goed hebben nagegaan en dat ons naderhand niets verweten kan worden.

Zorg dat je leert leven met het gegeven dat informatie niet compleet kan zijn en dat je leert welke cruciale informatie minstens nodig is om toch een verantwoord advies of instemming te geven. En neem de verantwoordelijkheid, ook al blijven er onzekere elementen.

Besluiten neem je altijd op grond van incomplete gegevens. Het is ook een kenmerk van ondernemen: plannen ontwikkelen die op inschatting berusten, zekere risico's lopen. Sommige ondernemingsraden hebben een elegante oplossing gevonden: zij geven bij een advies aan op welke informatie zij hun advies baseren. Dit betekent uiteraard niet dat je je niet druk hoeft te maken over de informatie. Zeer vitale gegevens moeten er natuurlijk zijn, wil je verantwoord een beslissing kunnen nemen, of, als die er niet zijn, moet er uitgelegd kunnen worden waarom het wordt doorgezet zonder dat er aangegeven kan worden wat het tot een goed plan maakt.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Gebruik het informatierecht
20-03-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesvaardig
11-02-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Geheimhouding, vertrouwelijke informatie en openbare informatie
10-02-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Vordering naleving cao; OR niet ontvankelijk
06-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Ondernemingsraad te laat in beroep tegen verhuizing
06-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Geen instemmingsrecht over afvloeiingsregeling
06-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Niet aan informatieverplichting voldaan
04-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Sociale informatie
30-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Bestuurder wil ondernemingsraad geen financiële informatie geven. Wat nu?
20-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht De noodzaak van informatie
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Bronnen van informatie
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Wat te doen als je de informatie niet krijgt?
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Het stellen van vragen
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De procedure van artikel 25
06-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Werkgever hoeft niet mee te werken aan enquête OR
02-12-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Verzoek om faciliteiten voor personeelsenquête afgewezen
20-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht KLM mag voorlopig geen call centre oprichten
14-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Gevolgen besluit onvoldoende uitgewerkt
14-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Recht op financiële informatie
14-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Toelichting artikel 31 WOR
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Toelichting artikel 31b WOR
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Toelichting artikel 31c WOR
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Toelichting artikel 31d WOR
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Toelichting artikel 31e WOR
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Toelichting artikel 31f WOR
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Invulformulier financiële positie bedrijf
04-10-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Financieel-economische informatie
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Het actieve en passieve recht op informatie en geheimhouding
03-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Informatierecht
24-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Ondernemingsraad niet ontvankelijk wegens het overslaan van BC-procedure
24-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Gebrekkige nakoming informatieplicht
24-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Ver(der)gaande informatieverplichting
24-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Faillissement ten onrechte aangevraagd
08-07-2020
Inhoudsopgave