THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Checklist strategie

Datum:09-03-2020

Om als ondernemingsraad vroegtijdig invloed te kunnen uitoefenen op de strategie en de beleidskeuzes van de organisatie, is het nodig dat je een goed doordacht en onderbouwd verhaal hebt wanneer de ondernemingsraad met de bestuurder in gesprek gaat.

Bij het strategisch beleid gaat het om de koers van de organisatie voor de komende jaren. De directie maakt keuzes over reorganisaties, samenwerkingsverbanden, een overname, investeringen, een verhuizing en dergelijke. In deze checklist wordt op een rij gezet waar je als ondernemingsraad rekening mee moet houden als je met het strategisch beleid aan de slag gaat.

 • ✔ Maak als ondernemingsraad een keuze waar je je mee bezig gaat houden. Je kunt niet alles oppakken. Invloed op de strategie is niet altijd makkelijk en de ondernemingsraad kan niet even snel resultaten boeken. Je kijkt bij de strategie meer naar de lange termijn.

 • ✔ Invloed uitoefenen op de strategie van de organisatie betekent, dat je een visie moet ontwikkelen op de organisatie. Wat vindt de ondernemingsraad belangrijk? De visie moet dan niet een algemeen verhaal zijn, maar het moet over de gehele organisatie gaan. De visie moet van de gezamenlijke ondernemingsraad zijn en niet van enkele ondernemingsraadsleden. Sta daarom stil om een visie te ontwikkelen.

 • ✔ Maak een taakverdeling in de ondernemingsraad. Strategisch denken en handelen vereist een brede kennis en kunde. De meer strategische ondernemingsraadsleden kunnen zich inwerken op de materie en de minder strategische leden doen de meer ad-hoc klussen

 • ✔ Als strategische ondernemingsraad wil je een continue dialoog met de directie over ontwikkelingen die te maken hebben met de continuïteit en koers van de organisatie. Bespreek daarom met de bestuurder hoe je betrokken wordt bij besluitvorming over de organisatiestrategie.

 • ✔ Om de strategie van jullie organisatie te beïnvloeden, heb je voldoende kennis en ervaring nodig. Kijk in de beleidsstukken en de jaarplannen. Focus niet op de details, maar op de grote lijnen. Organiseer workshops, overleggen, cursussen waar je kennis opdoet en ervaringen deelt.

 • ✔ Wees proactief. Wacht niet op de plannen van de bestuurder.

 • ✔ Ga niet op de stoel van de bestuurder zitten. Je denkt kritisch mee, maar de bestuurder neemt uiteindelijk de besluiten.

 • ✔ Benut de mogelijkheden. Gebruik je wettelijke bevoegdheden, faciliteiten en aangereikte kansen. Een van die wettelijke mogelijkheden is het artikel 24-overleg. Daar kun je twee keer per jaar met de bestuurder en toezichthouder praten over de koers van de organisatie.

 • ✔ Je hebt informatie nodig om je met het strategisch beleid van de organisatie bezig te houden. Een goed netwerk is daarbij van belang. Spar daarom met diverse stakeholders binnen en buiten de organisatie. Dat kan een toezichthouder zijn, maar ook de achterban, een vakbondsbestuurder, aandeelhouder of jullie trainer.

 • ✔ Als je met de bestuurder in gesprek bent, vraag dan door. Probeer erachter te komen hoe de bestuurder met de toekomst van de organisatie bezig is. Vraag hem/haar naar de nieuwe trends en ontwikkelingen, de positie op de markt, de concurrenten. Worden van hieruit conclusies getrokken voor de eigen organisatie, en zo ja: welke dan? Vraag hem ook naar het draagvlak van zijn plannen.

 • ✔ De ondernemingsraad heeft niet alleen invloed op de beleidsvorming, maar je oefent eveneens controle uit op de uitvoering van het beleid. Houd dat goed in de gaten.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Werkterreinen van de or Strategisch beleid De ondernemingsraad en een openbare aanbesteding
22-07-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid De financiële beleidscyclus in de instelling en de rol van de ondernemingsraad
16-07-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Digitalisering verandert het werken
30-06-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Wat is een accountantsverklaring?
03-04-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Van financieel inzicht naar strategische beïnvloeding
09-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Wat te doen bij organisatieontwikkeling?
09-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid De ondernemingsraad als strategisch partner?
05-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Moet de ondernemingsraad al adviseren op conceptplannen?
05-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Wat moet de ondernemingsraad doen als de productie naar het buitenland verdwijnt?
05-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Wat kan een ondernemingsraad doen als het bedrijf wil fuseren met een ander bedrijf?
05-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Haal meer uit het Artikel 24-overleg
04-03-2020
Or en communicatie Bestuurder Checklist ondernemingsraad en toezichthouder
03-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Audit verandercondities
24-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Confrontatiematrix
24-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Enquête inzake organisatievraagstukken
24-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Knelpunten-analyse formulier: ondernemingsbeleid
24-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Strategisch omgaan met het adviesrecht
11-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Voorbeeld formulier financiële ontwikkeling bedrijf
06-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Gevolgen van verhuizing kantoor onvoldoende aangegeven
30-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Reorganisatiebesluit niet kennelijk onredelijk
22-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Onderzoek van e-mailboxen ondernemingsraadsleden niet toegestaan
21-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Cassatieberoep verworpen
20-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Besluit niet kennelijk onredelijk
20-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Niet naleven WOR leidt niet tot kennelijk onredelijk besluit
15-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Onduidelijke redenen voor besluit tot verval functie
15-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Adviesrecht vervangingsinvestering én over keuze bussen
14-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Onvoldoende bewijs falen ondernemer bij treffen besparende maatregelen
13-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Redelijk besluit tot verhuizing en outsourcing
10-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesrecht bij vermindering van cabinepersoneel?
10-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Wijziging governance structuur adviesplichtig
10-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Geen adviesplichtige impliciete koerswijziging
10-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Afwijking van eerder vastgestelde randvoorwaarden
02-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Ondernemer mag meedingen naar busconcessie
02-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Omvorming rechtsvorm Holland Casino van stichting naar NV mag
19-12-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Besluit van aandeelhouders in grootmoedervennootschap adviesplichtig
19-12-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Negatief advies ondernemingsraad
11-12-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie Holland Casino mag besluit tot omzetting in NV uitvoeren
09-12-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Geen wezenlijke invloed ondernemingsraad
15-11-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Philips mag productie (voorlopig) niet verplaatsen van Terneuzen naar Polen
15-11-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Businessplan bevat niet slechts beleidsvoornemen
15-11-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Wijziging organisatiestructuur niet kennelijk onredelijk
15-11-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Besluit aandelenoverdracht kennelijk onredelijk
14-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Toelichting artikel 31a WOR
18-10-2019
Inhoudsopgave