THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Mr. L.J.M. van Westerlaak

Biografie

Mr. Lars van Westerlaak is advocaat en partner bij Sprengers Advocaten. Met meer dan 20 jaar ervaring is hij gespecialiseerd in medezeggenschap en arbeidsrecht. Lars heeft vooral binnen bedrijfsleven, overheid en zorg veel ervaring. Zowel ondernemingsraden als werkgevers en werknemers sta ik bij. Hij publiceert regelmatig in onder meer Rechtspraak voor medezeggenschap.

Mijn artikelen
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Gerechtvaardigd vertrouwen op basis van de adviesaanvraag?
04-09-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Reorganisatie mag doorgaan
13-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Ondernemingsraad procedeert over toepassing cao
04-02-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Geen ontslag voor ondernemingsraadslid
16-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Last-in-first-out?
14-07-2020
Or en communicatie Bestuurder Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast
02-06-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Ondernemingsraad mocht onderdeelscommissie ontbinden
10-10-2019
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Medezeggenschapstructuur na overname
10-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Geen vervangende toestemming voor dienstroosters
06-04-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Geen vervangende instemming op afschaffen spuittoeslag
30-01-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Wangedrag of niet?
27-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Werkinstructie mailbox is dubbel instemmingsplichtig
30-01-2020
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Weigering instemming OR onredelijk
03-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden De ondernemingsraad bestaat nog
19-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Gemeente mag niet ontvlechten
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Intrekken voorgenomen besluit is in strijd met gemaakte afspraken
20-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Werkinstructie mailbox is instemmingsplichtig
30-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Aanvang termijn bij instemmingsplichtig besluit
24-09-2019
Or en communicatie Vakbonden Opzegging van protocol met vakbonden niet onredelijk
05-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Wijziging van werktijden, de vakbond en de ondernemingsraad
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Geen vervangende toestemming nieuw incentive systeem
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Cameratoezicht en mystery guest
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Cameratoezicht en Mystery Guest II
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Wijziging arbeidstijden
24-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Besluit tot sluiting mailroom niet kennelijk onredelijk
19-12-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Centrale ondernemingsraad bevecht jubileumuitkeringen
23-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Besluit tot geringe organisatiewijziging onredelijk
22-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Geen aanvullende schadevergoeding na reorganisatie
22-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Reorganisatie onredelijk
15-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Roosters en plaspauzes
14-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Bibliotheekwerk mag niet door vrijwilligers overgenomen worden
14-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Advies OR betrokken in ontslagprocedure
13-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Afspiegelen over nieuw op te richten organisatie-eenheid geen onredelijk besluit
13-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Wijziging governance structuur adviesplichtig
10-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Geen verband met eerdere reorganisatie
08-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie OR op verkeerde been gezet
08-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Ontslag om bedrijfseconomische redenen en de ondernemingsraad
19-12-2019
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Afschaffen gastvliegerschap niet kennelijk onredelijk
19-12-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie OR moet kunnen adviseren over sociale maatregelen
19-12-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie WOR in beginsel ook tijdens faillissement van toepassing
19-12-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Vervangende toestemming roosters
29-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Medezeggenschapstructuren
19-11-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Geen wezenlijke invloed ondernemingsraad
15-11-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Toegenomen reistijd leidt tot onredelijk besluit
14-11-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie Fasering besluitvorming doet wezenlijk afbreuk aan medezeggenschap
14-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Spreekplicht werkgever in geval van voorgenomen reorganisatie
23-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden In hoeverre roken moet mogen
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Niet voortzetten eindejaarsuitkering niet instemmingsplichtig
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Beëindiging autoleaseregeling
06-09-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie Richtlijn inzake de gevolgen van ontslag niet instemmingsplichtig
06-09-2019