THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Mr. I.D. Hoekerd

Biografie

Ilya Hoekerd is hoofd van de Immigration Desk van Baker McKenzie Amsterdam. Hij is actief op het gebied van individueel en collectief arbeidsrecht, immigratierecht of wereldwijde mobiliteit, gegevensbeschermingswetgeving en bemiddeling of alternatieve geschillenbeslechting. Ilya publiceert regelmatig in onder meer OR magazine en Rechtspraak voor medezeggenschap.

Mijn artikelen
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Afwijkende zetelverdeling conform ratio van de WOR
23-01-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Verdeelde bevoegdheden tussen de COR en de OR
08-01-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ondernemingsraadslid uitgesloten van OR-werkzaamheden
27-11-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Waarschuwingsbrief aan ondernemingsraadsleden in verband met handelen in strijd met goed werknemerschap
07-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Het primaat van de politiek
09-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Geen beroep bij onverplichte adviesaanvraag onder politiek primaat
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesrecht bij vermindering van cabinepersoneel?
10-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De adviesplicht bij een voorgenomen duurzame samenwerking
07-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Sociaal plan geldt niet voor achtergebleven werknemers
08-01-2020
Or en communicatie Bestuurder Adviesrecht bij benoeming (tijdelijk) bestuurder
15-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Vaststelling nieuwe werkroosters instemmingsplichtig
12-09-2019
Werkterreinen van de or Pensioenen Artikel 27 WOR lid 1 sub a - Pensioenregelingen
05-09-2019