THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Mr. Drs. M. Milbou

Biografie

Mr. drs. Manouk Milbou is advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators. Zij houdt zich met name bezig met arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Manouk heeft zowel een juridische als een bedrijfskundige achtergrond. Zij adviseert cliënten over uiteenlopende aspecten van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht, geeft diverse cursussen en publiceert regelmatig artikelen in tijdschriften.

Mijn artikelen
Or en communicatie Bestuurder Besluit tot wijziging statuten niet kennelijk onredelijk
23-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Bezwaar tegen medezeggenschapsstructuur slaagt niet
22-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Conflicten
13-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek (Grenzen aan) het primaat van de politiek
09-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Bezwaar tegen medezeggenschapsstructuur slaagt niet
17-12-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie (Mede)ondernemer kon in redelijkheid komen tot fusiebesluit
13-12-2019
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Politie hoeft facturen evenementen COR vooralsnog niet te betalen
09-12-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Rechter wijst vermindering van arbeidsduur OR-lid toe
05-12-2019
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Oorspronkelijke ondernemer draagt kosten van inhuur deskundige
02-12-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen OR-verkiezingen: kiesgroepen en kiesrechten ingeleende krachten
25-11-2019
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Geen melding bij de bedrijfscommissie, dus geen vrijwillig ingestelde ondernemingsraad
21-11-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Ondernemingsraad mocht kandidaat voor tussentijdse vacature weigeren
08-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Besluit tot outsourcing bedrijfshoreca is niet kennelijk onredelijk
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Ondernemer kon niet in redelijkheid komen tot herstructureringsbesluit
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Besluit tot verhuizing valt onder primaat van de politiek
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Kernbegrippen WOR
23-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Geen (bovenwettelijk) adviesrecht en verzoek te laat ingediend
23-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Ondernemer kon niet in redelijkheid komen tot herstructureringsbesluit
23-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Uitgangspunten Wet op de ondernemingsraden
17-09-2019