THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Mr. dr. S. F. H. Jellinghaus

Biografie

Dr. mr. Steven Jellinghaus is advocaat-partner en NMI-registermediator bij De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg. Zijn specialismen betreffen het  medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht, ambtenarenrecht en sportrecht. Steven is verbonden aan Tilburg University als universitair docent arbeidsrecht, ambtenarenrecht en sportrecht. Tevens verzorgt hij een groot scala aan cursussen en is hij onder meer docent Instituut voor Arbeidsrecht en SDU. Steven is bovendien auteur/redacteur van vele tijdschriften en boeken. 

Mijn artikelen
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Informatierecht
24-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Instemmingsrecht van de ondernemingsraad
05-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesrecht van de ondernemingsraad
04-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Historie van de ondernemingsraad
10-03-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Voorzitter ondernemingsraad mag aanblijven
11-02-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Ondernemingsraad niet gebonden aan aanbestedingsregels
10-12-2019
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Ondernemingsraad te vroeg met bemiddeling
15-11-2019
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Taxibedrijf stelt toch een ondernemingsraad in
09-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Spoedprocedures
02-04-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever
30-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Diverse aspecten inzake de beëindiging van een arbeidsovereenkomst
26-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Bijzondere beëindigingen van de arbeidsovereenkomst
25-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Ontslag op staande voet
24-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht De ontbinding van de arbeidsovereenkomst
23-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Beëindiging arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer
20-03-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Benadelingsprocedure bij ambtenaren kan niet via kantonrechter
09-12-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Beëindiging arbeidsovereenkomst in overleg
19-03-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Uitsluiting van ondernemingsraadslid (nog) niet aan de orde
28-11-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Beëindiging arbeidsovereenkomst van rechtswege
17-03-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Rechtspositie ondernemingsraadleden
07-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht De beëindiging van de arbeidsovereenkomst
16-03-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Conflicten
13-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Flexibele arbeidscontracten
12-03-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Pensioenwet en medezeggenschap
11-03-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Code pensioenfondsen
11-03-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Medezeggenschap en pensioen
11-03-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesrecht bij benoeming van een bestuurder
04-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Kernbegrippen WOR
23-09-2019
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Coachingsgesprekken hoeven niet te worden teruggedraaid
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Bc oordeelt over geschil cao-eindejaarsuitkering
30-01-2020
Or en communicatie Bestuurder Eigenaren Organon moeten advies vragen aan Advisory Board
21-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Wijzigen statuten vliegtuigmaatschappij adviesplichtig
02-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden OR te vroeg met bemiddeling
19-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden OR kan geen beroep doen op voortbestaan
20-11-2019
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Afschaffen bijzonder verlof instemmingsplichtig
18-11-2019
Or en communicatie Vakbonden Vakbonden niet ontvankelijk bij vordering tegen ondernemer
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Uitgangspunten Wet op de ondernemingsraden
17-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Artikel 27 lid 1 sub 1 winstdelingsregeling en spaarregeling
05-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Artikel 27 lid 1 sub b arbeids- en rusttijdenregeling
05-09-2019
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Artikel 27 lid 1 sub b vakantieregeling
06-09-2019
Werkterreinen van de or Pensioenen Artikel 27 WOR lid 1 sub a - Pensioenregelingen
05-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Ontslagen bestuurder kan geen beroep doen op ontbreken advies ondernemingsraad
24-10-2020