THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Drs. N. Manshanden

Biografie

Niko Manshanden werkt bij de FNV als beleidsadviseur medezeggenschap en functiewaardering, zit in de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER en is lid van de Bedrijfscommissie Markt 1. Ook nam hij deel aan het bestuur van stichting SCOOR. Hij mede-oprichter van de Stichting Onderzoek Medezeggenschap
(SOMz). Onderzoeken, schrijven en opleiden zit in zijn vingers. Hij is gespecialiseerd in onderwerpen als fusie/reorganisatie, arbeidsvoorwaarden, robotisering, functiewaardering en beloning en dat allemaal zodanig dat het voor de mensen in de arbeidsverhoudingen hanteerbaar is.

Mijn artikelen
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Voorbeeldbrief aan achterban over het in beroep gaan bij de rechter
04-10-2019