THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Drs. N. Manshanden

Biografie

Niko Manshanden werkt bij de FNV als beleidsadviseur medezeggenschap en functiewaardering, zit in de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER en is lid van de Bedrijfscommissie Markt 1. Ook nam hij deel aan het bestuur van stichting SCOOR. Hij mede-oprichter van de Stichting Onderzoek Medezeggenschap
(SOMz). Onderzoeken, schrijven en opleiden zit in zijn vingers. Hij is gespecialiseerd in onderwerpen als fusie/reorganisatie, arbeidsvoorwaarden, robotisering, functiewaardering en beloning en dat allemaal zodanig dat het voor de mensen in de arbeidsverhoudingen hanteerbaar is.

Mijn artikelen
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Stemformulier lijstenstelsel (voorbeeld)
16-10-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Stemformulier personenstelsel (voorbeeldbrief)
16-10-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Verkiezingscampagne OR-kandidaten (voorbeeldbrief)
15-10-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Bereidverklaringsformulier
13-10-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Profielschets ondernemingsraadslid (voorbeeldbrief)
08-10-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Kandidaten voor de ondernemingsraad gevraagd
07-10-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Aankondiging OR-verkiezingen (voorbeeldbrief)
05-10-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Stappenplan verkiezingen ondernemingsraad (voorbeeld)
05-10-2020
Organisatie van het or-werk Personeelsvertegenwoordiging Een OR/PVT in de onderneming (voorbeeldbrief)
02-10-2020
Organisatie van het or-werk Personeelsvertegenwoordiging Handtekeningen om PVT op te richten (voorbeeldbrief)
01-10-2020
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Verzoek oprichting OR/PVT (voorbeeldbrief)
30-09-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Voorbeeldbrief aan achterban over het in beroep gaan bij de rechter
04-10-2019