THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Drs. M. Prins

Biografie

Mechtelt Prins is als consultant organisatieontwikkeling, integriteit en leiderschap verbonden aan GITP.

Mijn artikelen
Or en communicatie Achterban Enquêtetechniek: Vraagtechnieken
02-10-2020
Or en communicatie Achterban Enquêtetechniek
01-10-2020
Or en communicatie Achterban Stappenplan probleemstelling enquetetechniek
01-10-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie
29-09-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Seksuele intimidatie
24-09-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Stappenplan bij de procedure van artikel 25
31-08-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Voorbeeld gedeeltelijk uitgewerkt sociaal plan
27-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden en ondernemingsraad
16-03-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Stappenplan om tot een ondernemingsovereenkomst te komen
07-08-2020
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Platform ondernemingsraad bij samengaan van ondernemingen
05-08-2020
Or en communicatie Communicatievaardigheden Checklist communicatiemiddelen
30-07-2020
Or en communicatie Achterban Feedback krijgen en geven
28-07-2020
Or en communicatie Achterban Stappenplan: communicatie achterban
27-07-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Stappenplan fusie of overname
24-07-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Fusie, reorganisatie en sluiting
23-07-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid De ondernemingsraad en een openbare aanbesteding
22-07-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid De financiële beleidscyclus in de instelling en de rol van de ondernemingsraad
16-07-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Medezeggenschap en verzuim
09-07-2020
Or en communicatie Communicatievaardigheden Omgaan met de pers
11-06-2020
Or en communicatie Achterban Stappenplan interviewtechniek meningspeiling achterban
09-06-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Het initiatiefrecht van de ondernemingsraad
05-06-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Rapportage van de commissie aan de ondernemingsraad
10-02-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Plan van aanpak commissie/werkgroep
10-02-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Brief: Opdracht aan een commissie voor het opstellen van een rapportage
10-02-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Schema’s ter beoordeling van ondernemingsraadwerk
07-02-2020
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Onderdeelcommissie, ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad, wat stel je in?
03-06-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Voorbeeld intentieverklaring en voornemen inzake een fusie
19-05-2020
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Functiebeschrijving ambtelijk secretaris
19-02-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Verkoop van de onderneming
23-04-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Sluiting van het bedrijf
21-04-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist behoefte externe arbozorg
21-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Preventie van beroepsziekten
04-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Wat is een accountantsverklaring?
03-04-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Machtigingsformulier
27-02-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Stemoproep
20-02-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Stembiljet personenstelsel
20-02-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Stembiljet lijstenstelsel
19-02-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Kandidaatstelling verkiezing ondernemingsraad middels vrije lijsten
19-02-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Checklist / tijdschema verkiezingen
19-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden De aanstellingskeuring
31-03-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Draaiboek organisatie verkiezingen ondernemingsraad
19-02-2020
Organisatie van het or-werk Scholing Waaraan moet de opleider/trainer voldoen?
26-03-2020
Organisatie van het or-werk Scholing Keuze van een opleidingsinstituut
26-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Ondernemingsraad en cao
26-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden De werkkostenregeling
24-03-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Stappenplan werving OR-leden
07-10-2019
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Beoordelen van een opleidingsplan
23-03-2020
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Competentiemanagement en de rol van de ondernemingsraad
20-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Juridisch kader arbeidsvoorwaarden
17-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Medezeggenschap en arbodienstverlening
11-03-2020
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Stappenplan primaat van de politiek
13-12-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De procedure van artikel 25
06-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De ondernemer en de bestuurder inzake het adviesrecht
07-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist werkdruk
09-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Werkdruk: de aanpak
09-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Het oprichten van een VGWM-commissie
09-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Beoordeling van het plan van aanpak RI&E
09-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Stappenplan RI&E
09-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Plan van aanpak RI&E
09-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Voorbeeld intentieverklaring fusie
06-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Voorbeeld formulier financiële ontwikkeling bedrijf
06-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Stroomschema fusieproces
06-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Tijdschema fusie
06-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Checklist personeelsvolgsystemen
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist werving selectie arbodienst
22-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist verzuimbeleid
22-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist aandachtspunten voor de ondernemingsraad en VGWM-commissie
21-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist agressie in fysieke ruimtes
21-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist beoordelen contract arbodienst
21-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist gezondheidsrisico's
21-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Registratie incidenten agressie
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden De milieu en VGWM-commissie
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Quick scan ziekteverzuimkosten
22-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Een milieubeleidsverklaring
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden De Quick Scan arbeidsvoorwaardenonderhandeling
06-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Bedrijfshulpverlening
03-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Ondernemingsovereenkomst inzake arbeidsvoorwaarden
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Ondernemingsovereenkomst betreffende de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden
06-02-2020
Or en communicatie Vakbonden Convenant tussen ondernemingsraad en vakorganisaties
07-02-2020
Organisatie van het or-werk Scholing Opleidingsinstituut en trainer: hoe te kiezen?
13-12-2019
Or en communicatie Communicatievaardigheden Communicatieplan
17-10-2019
Or en communicatie Communicatievaardigheden Checklist goed netwerken
17-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Beoordelen en kiezen van een Arbodienst
27-02-2020
Or en communicatie Communicatievaardigheden Stappenplan actief netwerken
17-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Valkuilen voor de ondernemingsraad bij het verzamelen van informatie
08-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist om na te gaan uit welk gebied een conflict in essentie voortkomt
26-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Basisvragen personeelsregistraties
26-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Rechten van de ondernemingsraad op het gebied van arbeidsomstandigheden
26-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Het stellen van vragen
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Wat te doen als je de informatie niet krijgt?
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Bronnen van informatie
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht De noodzaak van informatie
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Stappenplan bij de procedure van artikel 27 WOR
08-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Agressie en reageren op agressie
25-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Draaiboek agressie
25-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Knelpunten-analyse formulier: ondernemingsbeleid
24-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Voorbeeld overeenkomst directie ondernemingsraad betrokkenheid beleidsbeslissingen
24-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Invulformulier financiële positie bedrijf
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Retourneren onvolledig voorgenomen directiebesluit
03-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Voorbeeldbrief formulering onthouden van instemming
03-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Voorbeeldbrief beroep op de nietigheid
10-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Enquête inzake organisatievraagstukken
24-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Confrontatiematrix
24-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Audit verandercondities
24-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De milieu-checklist bij beoordeling adviesaanvraag
21-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Brief: Stilleggen behandeling onvolledig voorgenomen directiebesluit
10-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Brief: bevestiging mondeling besluit ondernemingsraad tijdens overlegvergadering
10-02-2020
Or en communicatie Achterban Werkschema voor maken jaarverslag
18-02-2020
Or en communicatie Communicatievaardigheden Verspreiding post betreffende lopende zaken aan commissies ondernemingsraad
18-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Formulier functie-eisen
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Vragenlijst aanstellingskeuringen
06-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Checklist toepassing arbeidsvoorwaarden
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Checklist financiële werknemersparticipatie
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Persoonlijk pensioenoverzicht
03-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Voor-fase en WOR-fase in het adviesrecht
07-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De vorm en tijdstip van het advies
07-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Het voorgenomen besluit en het tijdstip waarop advies gevraagd moet worden
07-01-2020