THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Drs. J. Janssen

Biografie

Jac. Janssen is journalist en onder meer hoofdredacteur van het vakblad OR magazine.

Mijn artikelen
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Digitalisering verandert het werken
30-06-2020
Organisatie van het or-werk Personeelsvertegenwoordiging Medezeggenschap in kleine organisaties organiseren
30-03-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Zelfsturende teams
08-04-2020
Organisatie van het or-werk Scholing Scholing en tijd voor kennis en kunde
04-06-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Nieuwbouw, kansen voor de ondernemingsraad
29-05-2020
Or en communicatie Vergaderen Dynamisch onderhandelen
26-05-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Digitale verkiezingen en ICT
15-05-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie De ondernemingsraad bij privatisering en aanbesteding
01-05-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Aandachtspunten voor rol ondernemingsraad bij fusie en overname
01-05-2020
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Geen ambtelijk secretaris?
20-04-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Hoe om te gaan met personeel bij fusie en overname?
30-04-2020
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Plan van aanpak voor beginnende ondernemingsraadsleden
23-03-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Verkiezingen organiseren in slappe tijden?
29-04-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Vormen van fusies en overnames
20-04-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Privacy bij ziekte in de knel
16-04-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Pak de werkdruk aan!
14-04-2020
Or en communicatie Bestuurder Ontslag van de bestuurder
09-04-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Integriteit in handen nemen
08-04-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Invloed op het besluit
07-04-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Uitstel van verkiezingen?
19-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Kun je veiligheid afdwingen?
03-04-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Gefaseerd reorganiseren
02-04-2020
Organisatie van het or-werk Scholing E-learning verhoogt de kwaliteit van de ondernemingsraad
30-03-2020
Werkterreinen van de or Gelijke behandeling Diversiteitsbeleid past bij stimulerende taak ondernemingsraad
25-03-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Gebruik het informatierecht
20-03-2020
Organisatie van het or-werk Scholing Scholingsplan in vijf stappen
20-03-2020
Organisatie van het or-werk Scholing Een geschoolde ondernemingsraad komt verder
20-03-2020
Organisatie van het or-werk Scholing Scholing ondernemingsraad levert veel op
18-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Vervang de kankerverwekkende stoffen
20-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Privacy op de werkvloer
16-03-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Gebruik het instemmingsrecht om afspraken te maken
12-03-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Keuzemogelijkheden aanvullend pensioen
10-03-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Checklist beoordelen pensioenoverleg
10-03-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Aanvullend pensioen
10-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Wat te doen bij organisatieontwikkeling?
09-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid De ondernemingsraad als strategisch partner?
05-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Werkdruk verminderen en voorkomen
25-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Ondernemingsraad kan psychische diversiteit bespreekbaar maken
24-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden ‘Samenwerken met robot biedt afwisseling’
18-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Medezeggenschap in een digitale wereld
18-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Advies geven dat de kern van de adviesvraag raakt
11-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Strategisch omgaan met het adviesrecht
11-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesvaardig
11-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Hoe goed kan jouw ondernemingsraad adviseren?
11-02-2020