THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Drs. J.H.J. van den Hurk

Biografie

Hans van den Hurk is werkzaam als adviseur en publicist op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Hij begeleidt ondernemingsraden onder andere bij fusie, reorganisatie, harmonisatie van (secundaire) arbeidsvoorwaarden, invoering functiewaardering, invoering beoordeling en invoering beloningssystemen.

Mijn artikelen
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Verlofregelingen
21-11-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Beloning
21-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Wat zijn arbeidsvoorwaarden?
21-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Kernbegrippen instemmingsrecht
03-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesrecht kernbegrippen
15-01-2020
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Het recht op overleg
10-02-2020