THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Drs. D. Onvlee

Biografie

Drs. Dick Onvlee  heeft jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van or’en. Hij begeleidt or’en en directies bij het oplossen van conflicten. Als zelfstandig communicatietrainer/ adviseur, coach en mediator is Dick aangesloten bij Cintea. Daarnaast is hij redactielid van ToolKit Medezeggenschap en auteur van OR en onderhandelen in de reeks OR Praktijk, beide uitgaven van Vakmedianet.

Mijn artikelen
Or en communicatie Achterban Enquêtetechniek: Vraagtechnieken
02-10-2020
Or en communicatie Achterban Enquêtetechniek
01-10-2020
Or en communicatie Achterban Stappenplan probleemstelling enquetetechniek
01-10-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie
29-09-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Seksuele intimidatie
24-09-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Stappenplan bij de procedure van artikel 25
31-08-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Voorbeeld gedeeltelijk uitgewerkt sociaal plan
27-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden en ondernemingsraad
16-03-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Stappenplan om tot een ondernemingsovereenkomst te komen
07-08-2020
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Platform ondernemingsraad bij samengaan van ondernemingen
05-08-2020
Or en communicatie Communicatievaardigheden Checklist communicatiemiddelen
30-07-2020
Or en communicatie Achterban Feedback krijgen en geven
28-07-2020
Or en communicatie Achterban Stappenplan: communicatie achterban
27-07-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Stappenplan fusie of overname
24-07-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Fusie, reorganisatie en sluiting
23-07-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid De ondernemingsraad en een openbare aanbesteding
22-07-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid De financiële beleidscyclus in de instelling en de rol van de ondernemingsraad
16-07-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Medezeggenschap en verzuim
09-07-2020
Or en communicatie Communicatievaardigheden Omgaan met de pers
11-06-2020
Or en communicatie Achterban Stappenplan interviewtechniek meningspeiling achterban
09-06-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Het initiatiefrecht van de ondernemingsraad
05-06-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Rapportage van de commissie aan de ondernemingsraad
10-02-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Plan van aanpak commissie/werkgroep
10-02-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Brief: Opdracht aan een commissie voor het opstellen van een rapportage
10-02-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Schema’s ter beoordeling van ondernemingsraadwerk
07-02-2020
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Onderdeelcommissie, ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad, wat stel je in?
03-06-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Voorbeeld intentieverklaring en voornemen inzake een fusie
19-05-2020
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Functiebeschrijving ambtelijk secretaris
19-02-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Verkoop van de onderneming
23-04-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Sluiting van het bedrijf
21-04-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist behoefte externe arbozorg
21-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Preventie van beroepsziekten
04-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Wat is een accountantsverklaring?
03-04-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Machtigingsformulier
27-02-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Stemoproep
20-02-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Stembiljet personenstelsel
20-02-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Stembiljet lijstenstelsel
19-02-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Kandidaatstelling verkiezing ondernemingsraad middels vrije lijsten
19-02-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Checklist / tijdschema verkiezingen
19-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden De aanstellingskeuring
31-03-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Draaiboek organisatie verkiezingen ondernemingsraad
19-02-2020
Organisatie van het or-werk Scholing Waaraan moet de opleider/trainer voldoen?
26-03-2020
Organisatie van het or-werk Scholing Keuze van een opleidingsinstituut
26-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Ondernemingsraad en cao
26-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden De werkkostenregeling
24-03-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Tips voor een goed gesprek
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Verkiezingen
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Aanbevelingen voor gesprekken met kandidaat OR-leden
07-10-2019
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Beoordelen van een opleidingsplan
23-03-2020
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Competentiemanagement en de rol van de ondernemingsraad
20-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Juridisch kader arbeidsvoorwaarden
17-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Medezeggenschap en arbodienstverlening
11-03-2020
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Stappenplan primaat van de politiek
13-12-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De procedure van artikel 25
06-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De ondernemer en de bestuurder inzake het adviesrecht
07-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist werkdruk
09-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Werkdruk: de aanpak
09-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Het oprichten van een VGWM-commissie
09-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Beoordeling van het plan van aanpak RI&E
09-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Stappenplan RI&E
09-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Plan van aanpak RI&E
09-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Voorbeeld intentieverklaring fusie
06-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Voorbeeld formulier financiële ontwikkeling bedrijf
06-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Stroomschema fusieproces
06-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Tijdschema fusie
06-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Checklist personeelsvolgsystemen
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist aandachtspunten voor de ondernemingsraad en VGWM-commissie
21-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist agressie in fysieke ruimtes
21-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist beoordelen contract arbodienst
21-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist gezondheidsrisico's
21-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Registratie incidenten agressie
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden De milieu en VGWM-commissie
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Een milieubeleidsverklaring
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden De Quick Scan arbeidsvoorwaardenonderhandeling
06-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Bedrijfshulpverlening
03-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Ondernemingsovereenkomst inzake arbeidsvoorwaarden
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Ondernemingsovereenkomst betreffende de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden
06-02-2020
Or en communicatie Vakbonden Convenant tussen ondernemingsraad en vakorganisaties
07-02-2020
Organisatie van het or-werk Scholing Opleidingsinstituut en trainer: hoe te kiezen?
13-12-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Beoordelen en kiezen van een Arbodienst
27-02-2020
Or en communicatie Bestuurder Aandachtspunten om tot een profiel te komen
15-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Valkuilen voor de ondernemingsraad bij het verzamelen van informatie
08-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Checklist om na te gaan uit welk gebied een conflict in essentie voortkomt
26-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Basisvragen personeelsregistraties
26-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Rechten van de ondernemingsraad op het gebied van arbeidsomstandigheden
26-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Het stellen van vragen
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Wat te doen als je de informatie niet krijgt?
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Bronnen van informatie
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht De noodzaak van informatie
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Stappenplan bij de procedure van artikel 27 WOR
08-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Agressie en reageren op agressie
25-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Draaiboek agressie
25-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Knelpunten-analyse formulier: ondernemingsbeleid
24-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Voorbeeld overeenkomst directie ondernemingsraad betrokkenheid beleidsbeslissingen
24-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Voorbeeldbrief beroep op de nietigheid
10-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Enquête inzake organisatievraagstukken
24-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Confrontatiematrix
24-02-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Audit verandercondities
24-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De milieu-checklist bij beoordeling adviesaanvraag
21-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Brief: Stilleggen behandeling onvolledig voorgenomen directiebesluit
10-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Brief: bevestiging mondeling besluit ondernemingsraad tijdens overlegvergadering
10-02-2020
Or en communicatie Achterban Werkschema voor maken jaarverslag
18-02-2020
Or en communicatie Communicatievaardigheden Verspreiding post betreffende lopende zaken aan commissies ondernemingsraad
18-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Formulier functie-eisen
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Vragenlijst aanstellingskeuringen
06-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Checklist toepassing arbeidsvoorwaarden
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Checklist financiële werknemersparticipatie
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Persoonlijk pensioenoverzicht
03-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Voor-fase en WOR-fase in het adviesrecht
07-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De vorm en tijdstip van het advies
07-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Het voorgenomen besluit en het tijdstip waarop advies gevraagd moet worden
07-01-2020
Or en communicatie Bestuurder Een nieuwe directeur
15-10-2019