THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Toelichting artikel 27 lid 1k

Het privacy-aspect doet zich voor bij registratie van en omgang met gegevens, zoals in verband met (medische) keuringen, ziekteverzuim enzovoort. De betrokkenheid van de ondernemingsraad bij het vaststellen van procedures hieromtrent is wenselijk ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de...

Privacy op de werkvloer

Ooit was privacy simpel: de sleutel van de kast met personeelsdossiers in het veilige in het bezit hoofd HR en de bestuurder, en niemand die daarbij kon.

Ondernemingsraad claimt terecht instemmingsrecht regeling e-mailinbox

Een werkgever heeft een besluit genomen waarbij werknemers verplicht worden een collega dan wel hun leidinggevende te machtigen tot hun e-mailinbox. Indien deze machtiging ontbreekt, verkrijgt de leidinggevende die inzage toch. De ondernemingsraad claimt instemmingsrecht en stapt naar de kantonrechter...

Checklist personeelsvolgsystemen

Download hier het Word-document

Werkinstructie mailbox is instemmingsplichtig

In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof Amsterdam over de vraag of een werkinstructie van een gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen de instemming behoeft van de ondernemingsraad. De werkinstructie houdt onder andere in dat ingeval van afwezigheid de afwezigheids-assistent moet worden aangezet. Dat daarnaast...

Vervangende toestemming voor camerabeveiliging

Een productiebedrijf wil camera’s ophangen om bedrijfseigendommen te beschermen en om diefstal te voorkomen. Dit maakt inbreuk op de privacy van de medewerkers. Zij worden immers gefilmd. De ondernemingsraad stemt daarom niet in. De kantonrechter oordeelt dat de inzet van camera’s noodzakelijk is om...

Onderzoek van e-mailboxen ondernemingsraadsleden niet toegestaan

Naar aanleiding van de verspreiding in het openbaar van geheime conceptnotulen van een vergadering van de gemeente, wordt door de gemeente een onderzoek ingesteld. Het doel van het onderzoek is te achterhalen waar het ‘lek’ vandaan komt. Daarvoor worden, in strijd met eerdere afspraken en zonder kennisgeving,...

De privacy-rechten van werknemers volgens de AVG

Net als klanten waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, hebben ook werknemers privacy-rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze rechten zijn op verschillende plekken in de AVG terug te vinden.

De Europese privacywet : Wat moet de ondernemingsraad weten?

Op 25 mei 2018 is in de Europese Unie (EU) de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit artikel schetst de achtergrond van deze EU-brede privacywetgeving. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de Nederlandse situatie en het instemmingsrecht dat de ondernemingsraad...

De nieuwe privacywet (AVG) in 10 stappen

Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet bescherming persoonsgegevens. De nieuwe privacyregels vragen een gedegen voorbereiding, ook van de ondernemingsraad. In dit stappenplan in tien stappen naar de nieuwe AVG.